You are currently viewing Zamawiamy płytką studnię głębinową

Zamawiamy płytką studnię głębinową

Budowa studni głębinowej wydaje się relatywnie prostym oraz opłacalnym przedsięwzięciem. Wymaga ona zbliżonych nakładów inwestycyjnych jakie występują w przypadku przyłącza do sieci wodociągowej, jednak w dłuższej perspektywie pozwala ona na znaczne oszczędności. Wynika to z braku  ponoszenia comiesięcznych kosztów stałych. Czy rzeczywiście warto zdecydować się na skorzystanie ze studni głębinowej i jaki będzie to koszt?

Alternatywna studnia głębinowa

płytka studnia głębinowa - wrocławKorzystając z własnego ujęcia wody, możemy to robić niemal za darmo, w praktyce ponosząc wyłącznie koszty związane z poborem prądu przez pompę obsługującą studnię. W razie podłączenia się do wodociągów mamy obowiązek regularnie opłacać rachunki, zgodnie z bieżącym zużyciem. Z tego powodu w przypadku gospodarstw domowych w których wykorzystuje się dużo wody, studnia głębinowa będzie dużo lepszym rozwiązaniem. Posiadanie własnego ujęcia wody pozwala na efektywne, niedrogie oraz ekologiczne pozyskiwanie wody czy uniezależnienie od miejskiej, niejednokrotnie awaryjnej, sieci wodociągowej. Dla wielu osób wadą korzystania z sieci wodociągowej jest również proces chlorowania wody, który powoduje jej gorszy smak oraz zapach. Jeżeli interesuje nas płytka studnia głębinowa – wrocław jest odpowiednim miastem do skorzystania z usługi. W gospodarstwach domowych zazwyczaj wykorzystywane są trzy warianty studni, uzależnione od tego jak głęboko znajdują się wody powierzchniowe. Pierwszym wariantem są studnie kopane, do kilku metrów pod ziemią, które są wykorzystywane jeśli warstwa wodonośna jest zlokalizowana niezbyt głęboko. W przypadku głębiej zlokalizowanej warstwy wodonośnej stosuje się właśnie wiercone studnie głębinowe, do których budowy należy wynająć wyspecjalizowana firmę. Zajmują się one profesjonalnie wykonywanymi odwiertami, które pozwalają na korzystanie z tej metody.

Studnie głębinowe tworzone są z rur o średnicy około 0,1 metra, natomiast na dnie umieszcza się filtr z osadnikiem oraz pompę głębinową. Zgodnie z przepisami studnia może znaleźć się w dowolnym miejscu działki, która jest naszą własnością, z uwzględnieniem kilku wyłączeń. Tyczy się to konieczności zachowania wymaganych odległości od różnych zabudowań oraz różnych elementów zlokalizowanych na terenie. Nie może znajdować się bliżej niż 5 metrów od granicy działki.