You are currently viewing Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach

Na terenie niektórych budynków konieczne jest stosowanie dodatkowych urządzeń oraz instalacji, które są w stanie zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa osób przebywających na ich terenie. Dotyczy to w szczególności dużych obiektów takich jak galerie handlowe czy muzea na terenie których jednocześnie może przebywać wiele setek lub często tysięcy osób.

Jak zostać rzeczoznawcą?

rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowychUwarunkowania prawne sprawiają, że na terenie tych budynków znajdować się muszą urządzenia oraz instalacje zapewniające bezpieczeństwo osób oraz mienia w ekstremalnych warunkach. Jednym z największych zagrożeń, które mogą się pojawić w takich obiektach jest z całą pewnością pożar. W związku tym stosowane są instalacje przeciwpożarowe, które obejmują takie urządzenia jak: czujki, centrale, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory, klapy dymne, stałe urządzenia gaśnicze oraz inne. Wszystkie te urządzenia muszą ze sobą odpowiednio współgrać w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa. W związku z tym są one sprawdzane przez osoby takie jak rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, które posiadają niezbędną wiedzę oraz uprawnienia. Często rzeczoznawcy są również wykorzystywani do określenia przyczyn powstania pewnych awarii lub w momencie, gdy wystąpi nieprzewidziana sytuacja. Przykładem może być niezadziałanie zabezpieczeń przeciwpożarowych co znacznie wpływa na obniżenie bezpieczeństwa osób w momencie wystąpienia zagrożenia. Sytuacja ta jest niedopuszczalna.

W związku z tym prowadzone są różne dochodzenia mające na celu określenie przyczyny co pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń. Jak widać rzeczoznawcy pełnią kilka funkcji co sprawia, że są oni ważnymi oraz szanowanymi w branży osobami. Żeby pełnić taką funkcję należy spełnić kilka wymogów, które są określone w odpowiednich przepisach prawnych.