You are currently viewing Wybieramy zbrojenie rozproszone do betonu

Wybieramy zbrojenie rozproszone do betonu

W okresie ostatnich trzydziestu lat można zaobserwować dynamiczny rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego oraz wszechstronnie stosowanego materiału konstrukcyjnego, stał one się materiałem wysokiej jakości, który można dostosować do konkretnych zastosowań. Szybki rozwój zarówno superplastyfikatorów, domieszek, dodatków, jak również metod projektowania betonu sprawia, iż możliwe stało się poprawienie jego urabialności czy wytrzymałości na ściskanie. Jakie są jeszcze cechy nowoczesnego betonu?

Zastosowania nowoczesnych zbrojeń do betonu

dobre zbrojenie rozproszone do betonuWraz ze wzrostem wytrzymałości, beton staje się bardziej kruchym materiałem, który nie pracuje w zakresach plastycznych. W celu uniknięcia ewentualnego pękania, poprawy właściwości mechanicznych, jak i fizycznych, możliwe jest dodawanie do mieszanki betonowej specjalnych włókien. W ten sposób powstaje fibrobeton, stanowiący kompozyt cementowy ze zbrojeniem rozproszonym w formie włókien stalowych, szklanych, węglowych, polimerowych czy polipropylenowych. Warto zdecydować się na dobre zbrojenie rozproszone do betonu. Porównując włókna zbrojenia rozproszonego, należy zwrócić szczególną uwagę na materiał, kształt, wymiary czy objętość w mieszance betonowej. Efektywność włókien będzie uzależniona w szczególności od wyżej wymienionych parametrów, jak również od przyczepności do stwardniałego zaczynu cementowego. W celu zwiększania powierzchni kontaktowej z zaczynem, włókna powinny mieć kształt falisty albo być fibrylowane. Ze względu na materiał, z jakiego są wykonywane, włókna można podzielić na metaliczne oraz niemetaliczne. Do tych pierwszych zalicza się włókna stalowe, natomiast druga grupa jest znacznie bardziej zróżnicowana, w tym włókna syntetyczne, szklane, bazaltowe, węglowe oraz naturalne. Dodatkowo włókna do zbrojenia betonu standardowo dzieli się na makrowłókna oraz mikrowłókna. Różnią się one pod względem wielkości oraz funkcji, jaką spełniają w betonie.

Makrowłókna określane są mianem włókien konstrukcyjnych, ponieważ mogą zastąpić tradycyjne zbrojenie w formie prętów stalowych. Mają one zdolność do przenoszenia obciążeń, które działają na konstrukcję. Dodatkową zaleta jest oszczędność czasu, jaka jest potrzebna do wykonania zbrojenia stalowego, a co za tym idzie, również kosztów realizacji inwestycji. Mikrowłókna są natomiast znacznie krótsze oraz nie pełnią funkcji nośnej. Minimalizują one skurcze plastyczne oraz ograniczają powstawanie rys w betonie.