You are currently viewing Trwała folia stretch do maszyny

Trwała folia stretch do maszyny

Jednym z kilku etapów procesu produkcji, jest opakowanie produktu schodzącego z linii produkcyjnej. Pakowanie także przeprowadzane jest na kilka różnych sposobów, oraz z wykorzystaniem różnych artykułów pakowych. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie produktu przed oddziaływaniem czynników niesprzyjających. W tym celu wykorzystywane są folie, które nie przepuszczają cieczy ani wilgoci.

Folia do pakowania maszynowego

folia stretch maszynowa od producentaW zakładach pracy przemysłowej oraz produkcyjnej, poza zastosowaniem maszyn wchodzących w skład linii produkcyjnej, znajdują zastosowanie także maszyny do profesjonalnego opakowywania nowych produktów, oraz maszyny przygotowujące towar do transportu. Jedną z maszyn bardzo często stosowanych w halach przemysłowych są owijarki, wymagające użycia folii stretch. Maszyna zostaje zaprogramowana, oraz działa w taki sposób, aby towar przeznaczony do transportu w miejsce dystrybucji lub sprzedaży, mógł zostać zabezpieczony folią stretch. Folia stretch maszynowa od producenta, zostaje wstawiona w odpowiednie miejsce w maszynie, co pozwala na jej prawidłowe działanie. Proces owinięcia towaru folią stretch, trwa kilkadziesiąt sekund. Po tym czasie towar może zostać przewieziony na europalecie w miejsce załadunku pojazdu ciężarowego. Dostępne są do nabycia folie stretch o różnej szerokości, grubości, elastyczności, a także o różnych barwach kolorystycznych. Poszczególne towary zostają owijane folią, tym samym zostają zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią, cieczami, jak również przed innymi niesprzyjającymi czynnikami, mogącymi uszkodzić materiał. Folia stretch okazuje się najlepszym artykułem do zabezpieczenia, szczególnie jeśli towar znajduje się w kartonowym opakowaniu.

Prawidłowo wykonana w trakcie procesu produkcji folia stretch, użyta następnie do zabezpieczenia towaru, pozwala na zachowanie stabilności towaru znajdującego się na europalecie. Należy jednak pamiętać o tym, że folia nie jest formą zastępczą dla pasów zabezpieczających, które należy założyć na towar przed rozpoczęciem transportu. Użycie folii ma natomiast wielki wpływ na bezpieczeństwo towaru w trakcie przemieszczania go wózkiem widłowym, lub też innym transporterem do palet napędzanym elektrycznie lub gazowo.