Technologia toczenia CNC

Obróbka skrawaniem to proces, w którym materiał obrabiany jest poprzez stopniowe zdejmowanie z niego kolejnych warstw, czyli tak zwane skrawanie. Rozróżniamy cztery podstawowe typy obróbki skrawaniem: wiercenie, szlifowanie, toczenie oraz frezowanie. Dwie pierwsze czynności mogą być z powodzeniem prowadzone za pomocą zwykłych, szeroko dostępnych elektronarzędzi. Natomiast toczenie jak i frezowanie wymaga zwykle specjalistycznego, mniej dostępnego sprzętu.  

W Warszawie automatyzuje się proces toczenia cnc

zautomatyzowane toczenie cnc - warszawaPoczątkowo proces obróbki skrawaniem odbywał się na maszynach konwencjonalnych. Tokarki i frezarki manualne nie miały jednak dużej wydajności, precyzji ani powtarzalności wykonywanych elementów, a wiele zależało od zdolności tokarza lub frezera, który w swoich rękach miał los całego zlecenia. W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku sytuacja zaczęła się zmieniać. Stało się tak za sprawą postępującego procesu komputeryzacji, który dotarł także do tej gałęzi przemysłu. Zaczęto stosować obrabiarki numeryczne sterowane komputerowo, które dzięki jednostce sterującej oraz systemowi czujników połączonemu z obrabiarką dawały zupełnie nowe możliwości. Właśnie zautomatyzowane toczenie cnc – Warszawa i inne duże miasta przyjęły tę technologię z otwartymi ramionami. Pozwoliło to znacznie, w niespotykanej dotąd skali, przyspieszyć i zoptymalizować proces produkcji. Duże serie, liczące setki, a czasem nawet tysiące takich samych elementów przestały być już problematyczne. Udało się niemalże całkowicie wyeliminować błędy operatorów przyczyniające się do strat i opóźnień w pracy. Poprawie uległo także bezpieczeństwo, ponieważ operator nie ma styczności z narzędziem skrawającym i materiałem w obrębie maszyny. Całość wykonywana jest przez komputer, powtarzający z idealną precyzją wszystkie zadane mu ruchy. Bez użycia i zastosowania komputerów wykonanie skomplikowanych prac i trudnych elementów nie byłoby nigdy tak proste jak jest dziś.

Branża obróbki skrawaniem rozwija się cały czas, popyt na tego typu usługi rośnie wraz z rozwojem innych gałęzi przemysłu i gospodarki. Również popyt na wykwalifikowanych, specjalistycznych pracowników zajmujących się obsługą obrabiarek numerycznych rośnie z każdym rokiem. Nie pozostaje to bez znaczenia dla zarobków w tej branży, które utrzymują się na zadowalającym poziomie względem kosztów życia.