Skuteczne rozliczanie kierowców

Praca kierowcy to ogromna odpowiedzialność i wyzwanie. Aby ją wykonywać konieczne są odpowiednie predyspozycje i zdolności manualne. W naszym kraju można być kierowcą zawodowym lub posiadać uprawnienia kierowcy amatora. Praca na stanowisku kierowcy zawodowego wymaga dodatkowych umiejętności oraz uprawnień. Aby uzyskać stosowne uprawnienia i certyfikaty należy przejść wiele badan oraz zaliczyć wiele szkoleń w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji.

Jak rozliczyć pracę kierowcy?

rozliczenia kierowcówOstatnie lata przyniosły ogromny rozwój transportu kołowego co generuje wzmożenie ruchu na drogach. Widzimy ogromny tabor pojazdów ciężarowych bez przerwy przemierzających nasze drogi. Dlatego aby wszystko to odbywało się w miarę bezpiecznie powinno być odpowiednio unormowane i usankcjonowane prawnie. Celem wprowadzenia przepisów normalizujących czas pracy kierowcy było zabezpieczenie ich przed nadmierną eksploatacją. Dzięki temu mają oni zabezpieczony odpowiedni czas na sen oraz na relaks i wypoczynek.  Aby sprawdzić czy stosują się do wszystkich zaleceń konieczne było powołanie służb mających na celu rozliczenia kierowców, czynność ta mogą wykonywać policjanci, inspektorzy transportu drogowego, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy a nawet funkcjonariusze Straży Granicznej. No i oczywiście pracodawca czy spedytor zatrudniony w firmie transportowej. Wszystkich przede wszystkim interesuje przestrzeganie czasu pracy przez kierowcę. A więc to czy po czteroipółgodzinnym okresie prowadzenia pojazdu odbył czterdziestopięciominutowa przerwę. Ważna rzeczą jest również to, czy dzienny czas prowadzenia pojazdu nie przekroczył dziewięciu godzin lub w wyjątkowych sytuacjach dziesięciu ale tylko dwa razy w tygodniu. Przy czym na czas pracy kierowcy składa się nie tylko okres prowadzenia pojazdu ale również czas załadunku i rozładunku, niezbędne czynności spedycyjne i formalności administracyjne oraz prace związane z codzienną obsługą pojazdu.

Rozliczanie kierowców to nie tylko kontrola to również nadzór nad przestrzeganiem przepisów z których zobowiązane są wywiązywać się firmy transportowe. Jest to jednym z warunków zapewniających bezpieczeństwo na drogach. Jak zapewniają statystyki, pomimo wzmożonego ruchu kołowego liczba kolizji z udziałem samochodów ciężarowych systematycznie maleje.