You are currently viewing Skuteczne izolacje przemysłowe

Skuteczne izolacje przemysłowe

Podstawą w zakresie oszczędzania energii w instalacjach w energetyce oraz w przemyśle wydaje się dobrze zaprojektowana, jak również prawidłowo wykonana izolacja termiczna. Wiąże się to zarówno z mniejszymi stratami ciepła oraz chłodu, jak lepszym wykorzystaniem energii, mniejszym zużyciem paliw, a co za tym idzie również mniejszą emisją zanieczyszczeń. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej na temat izolacji przemysłowych.

Trwałość i efektywność izolacji przemysłowych

trwałe izolacje termiczne przemysłoweW najnowocześniejszych systemach izolacyjnych wykorzystywanych w przemyśle dąży się do zmniejszania współczynnika przewodzenia ciepła, zwiększenia porowatości zamkniętej, ograniczania ciężaru objętościowego czy ograniczania zdolności adsorbcyjnych wilgoci z otoczenia. Pozwala to na wydłużenia czasu utrzymywania się początkowych właściwości fizycznych. Warto wybierać trwałe izolacje termiczne przemysłowe. Aby poszczególne warstwy izolacyjne mogły spełniać swoją funkcję, muszą być odpowiednio chronione przed działaniem negatywnych czynników mechanicznych, jak i wilgoci. Istotny jest odpowiednio dopasowany oraz szczelnie wykonany płaszcz ochronny. Stosowanie izolacji będzie koniecznością w przypadku potrzeby oszczędzania energii w takich urządzeniach, które wytwarzają oraz przesyłają energię cieplną, jak na przykład kotły, turbiny czy rurociągi cieplne. Dodatkowo warstwa izolacyjna zapewni bezpieczną obsługę urządzeń oraz instalacji, na przykład zapewniając ochronę przez poparzeniem. W przypadku procesów chemicznych oraz metod magazynowania niektórych substancji, możliwe będzie zastosowanie izolacji zimnochronnej, która uniemożliwia przepływ ciepła z otoczenia do wnętrza urządzenia oraz pozwala utrzymać niskie temperatury, nawet do – 150 stopni Celsjusza. Tak samo w tym przypadku wzrost współczynnika przewodzenia ciepła będzie zmniejszał wydajność jej działania.

Podsumowując, jeżeli zależy nam na tym, aby procesy cieplne w przedsiębiorstwie były efektywne, należy pamiętać o konieczności zastosowania odpowiednio dobranej izolacji cieplnej. Zjawisko przepływu ciepła jest w tym przypadku niepożądane i może powodować straty energii, a także przyczyniać się do zmniejszenia sprawności procesów wykorzystujących ciepła. Dlatego tak istotna jest odpowiednio zastosowana izolacja termiczna dla przemysłu.