You are currently viewing Skuteczna windykacja długów

Skuteczna windykacja długów

W dzisiejszych czasach nie ma firmy, która by nie posiadała jakichś zaległości względem innych kontrahentów, czy instytucji państwowych. Jednak różnica między poszczególnymi przedsiębiorstwami jest taka, że jedne mają długi w wysokości kilkuset złotych, a inne nawet kilku milionów złotych. Nie da się na dłuższą metę prowadzić działalności, która ma wielu dłużników, bo powoduje to zamrożenie środków pieniężnych.

Na czym polegają usługi firm windykacyjnych?

fachowa windykacja długówKażdy kto prowadzi swoją firmę wie, że płynność finansowa w bieżącej działalności jest kluczowa. Brak gotówki powoduje, że przedsiębiorca jest mocno ograniczony i często przez to sam popada w długi. Spirala długów jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, bo może doprowadzić do likwidacji firmy. Jeżeli mamy już za sobą doświadczenie z nierzetelnym kontrahentem, to wiemy jak ciężko czasem bywa wyegzekwować od klienta należnych nam pieniędzy. Dlatego fachowa windykacja długów powinna być przede wszystkim skuteczna. W sytuacji, kiedy dłużnik zalega ze spłatą już wiele tygodni, czy nawet miesięcy, to nie ma na co czekać, bo każdy kolejny dzień jest dodatkowym obciążeniem dla firmy. Usługi windykacyjne są kierowane do osób, które borykają się z nierzetelnymi kontrahentami, ale też do osób, które same popadły w długi i nie mogą z nich wyjść. Podpisując umowę z firmą od windykacji, klienci dostarczają wszystkie niezbędne dokumenty, takiej jak faktury, czy rachunki, potwierdzające powstanie zadłużenia. Na tej podstawie windykacja zostaje uruchomiona i mogą być zastosowane odpowiednie metody prowadzące do odzyskania całości lub chociaż części zadłużenia. W pierwszej kolejności stosowana jest windykacja miękka, czyli głównie wysyłane są pisma, wezwania, czy wykonywane telefony do dłużnika. Dopiero później uruchamiana jest windykacja twarda, która kończy się drogą sądową.

W większości przypadków udaje się odzyskać całość zobowiązania jeszcze przed rozpoczęciem drogi sądowej. Pracownicy firm windykacyjnych działają w granicach prawa i mają swoje metody na skuteczne wyegzekwowanie wysuniętych żądań. Długi do pięćdziesięciu tysięcy złotych, udaje się odzyskać w ciągu jednego roku, a znacznie wyższe kwoty są regulowane nawet przez trzy – pięć lat, ale zawsze liczy się efekt końcowy, czyli zwrot długu.