You are currently viewing Rzetelna pełna księgowość

Rzetelna pełna księgowość

Ze statystyk Urzędu Skarbowego wynika, że najwięcej przedsiębiorców prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze. Mogą to być małe firmy zatrudniające nie więcej niż dziesięciu pracowników, lub średnie liczące do pięćdziesięciu osób. Ich księgowość jest najczęściej uproszczona, gdyż nie uzyskują wielkich dochodów. Natomiast duże firmy i spółki mają na tyle wysokie obroty, że generują dochody kwalifikujące ich do pełnej księgowości. 

Kto musi prowadzić pełną księgowość? 

sprawdzona pełna księgowość - warszawaWiększość firm na polskim rynku nie generuje rocznych dochodów powyżej dwóch milionów euro, dlatego też prowadzą uproszczoną księgowość, w której mają możliwość wyboru pomiędzy książką przychodów i rozchodów, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Duże firmy generujące roczne dochody powyżej ustalonego limitu, muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe, które wiążą się ze znaczą ilością dodatkowych obowiązków. Ponadto ustawa mówi, że w przypadku spółek kapitałowych i osobowych, przedsiębiorca bez względu na wysokość dochodów musi prowadzić pełną księgowość. Dla przedsiębiorców, którym potrzebna jest sprawdzona pełna księgowość – Warszawa jest miastem, w którym znajdą niejedno biuro specjalizujące się w tym temacie. Jest to dość specyficzna metoda prowadzenia rachunkowości, ponieważ wymaga bardzo dokładnego księgowania i opisywania każdego zdarzenia gospodarczego. Operacje księgowe są rachowane na dwóch rodzajach kont w księdze głównej i pomocniczej. Ponadto konieczne jest prowadzenie specjalnych dzienników zdarzeń. dwóch ksiąg rachunkowych i sporządzanie dla nich zestawienia obrotów i sald oraz wykonywanie wykazu składników aktywów i pasywów. Ze względu na większą ilość obowiązków, także cena jest wyższa za rozliczenie w biurze rachunkowym. 

Jeżeli chcemy powierzyć komuś rachunkowość naszej firmy, to warto dokładnie sprawdzić biuro, które chcemy wybrać. Od współpracy z nim bardzo dużo zależy, więc pożądana jest dobra relacja z księgowym, które będzie zaraz po właścicielu najważniejszą osobą w firmie. Za usługi w biurze, przedsiębiorcy opłacają stały abonament, którego wysokość zależy od wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa, ilości generowanych dokumentów w ciągu miesiąca, czy wielkości zatrudnienia, jeżeli decyduje się klient na obsługę kadrową.