You are currently viewing Rynek pracy tymczasowej

Rynek pracy tymczasowej

 

Praca tymczasowa, czyli wykonywanie zadań na rzecz danego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż czas wskazany w ustawie stanowi dobre rozwiązanie zarówno dla uczniów, studentów jak i osób planujących zmianę pracy.

Na czym polega praca tymczasowa?

praca tymczasowa włocławekUstawodawca precyzyjnie określa maksymalny czas, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę tymczasową. Łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy przypadających w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jeżeli zaś pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy. Z pewnością praca tymczasowa włocławek spełnia oczekiwania pracowników. Po okresie wykonywania pracy tymczasowej, na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy. Bardzo ważne jest to, aby zapoznać się z ofertami pracy agencji tymczasowych, gdyż istotne jest to, aby wybrać tę, która oferuje najbardziej profesjonalne usługi. Mamy pewność, ze we Włocławku pracodawcy w agencjach pracy tymczasowej traktują swoich pracowników uczciwie i podchodzą do nich rzetelnie.

Kontrakt pracy tymczasowej swoją treścią obejmować powinien: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymagania kwalifikacyjne konieczne do jej wykonywania, okres pracy tymczasowej, wymiar czasu pracy oraz miejsce wykonywania pracy. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej.