You are currently viewing Rola rehabilitacji onkologicznej w poprawie jakości życia

Rola rehabilitacji onkologicznej w poprawie jakości życia

W dzisiejszych czasach nowotwory są niezwykle powszechną dolegliwością, która dotyka ludzi w każdym wieku, niezależnie od sposobu życia. Choroby nowotworowe są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci, a leczenie jest niezwykle trudne oraz wyniszczające cały organizm i często kończy się porażką. Różnorodne środki farmakologiczne, chemioterapia oraz radioterapia powodują znaczne pogorszenie jakości życia osób chorych, a często mogą być także przyczyną różnorodnych zaburzeń układu ruchu, układu nerwowego, krążenia oraz oddechowego.

Skuteczność rehabilitacji w chorobach nowotworowych

skuteczna rehabilitacja onkologicznaSprawia to, że osoba chora ma ograniczoną samodzielność i często jest zależna od innych, a ze względu na to, że sama wiadomość o chorobie nowotworowej jest niezwykle stresująca, może powodować depresję oraz zaburzenia nastroju. Konieczna jest pomoc, która powinna obejmować zarówno sferę fizyczną, jaki psychiczną, upośledzona jest bowiem sprawność psychofizyczna, co znacznie pogarsza jakość życia osób chorych, a także sprawia, że zamykają się w sobie i mają poważne problemy emocjonalne. Niezwykle pomocna jest skuteczna rehabilitacja onkologiczna, która ma za zadanie poprawić jakość życia osób chorych, a także pomóc im wrócić do sprawności sprzed choroby. Sprawia, że radzą sobie zdecydowanie lepiej z problemami emocjonalnymi, akceptują siebie, co znacznie poprawia ich samopoczucie. Dzięki rehabilitacji onkologicznej osoba chora wraca do zdrowia, a także staje się aktywna społecznie, co sprawia, że nie izoluje się od otoczenia. Rehabilitacja dotyczy osób zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu, stosowana jest u osób wyleczonych, a także u takich, których choroba jest zaawansowana. Rodzaj rehabilitacji onkologicznej jest różny, w znacznej mierze zależy od zaawansowania choroby, a także metody stosowanego leczenia.

Najczęściej obejmuje różnorodne ćwiczenia, które mają za zadanie zwiększyć samodzielność i niezależność chorego, a także  poprawę jej stanu psychicznego. Niezwykle pomocna jest fizjoterapia, w tym masaż oraz odpowiednio dostosowane do kondycji chorego ćwiczenia fizyczne. Wszystkie te działania są niezwykle skuteczne i pomagają przywrócić sprawność psychofizyczną osób, które zmagają się z nowotworami. Zawsze należy jednak dostosować je indywidualnie do każdego pacjenta, by były w pełni bezpiecznie i przyniosły jak najbardziej pożądane rezultaty.