You are currently viewing Rodzaje sygnalizatorów przeciwpożarowych

Rodzaje sygnalizatorów przeciwpożarowych

Obecnie na rynku panuje duży popyt na wszelkiego rodzaju nieruchomości. Wykonywanych jest wiele inwestycji, które mają na celu wybudowanie chociażby kolejnych galerii handlowych, muzeów, kin czy teatrów. Wszystkie te obiekty łączy jeden aspekt. Na ich terenie jednocześnie może przebywać duża liczba ludzi. W związku z tym należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia.

Pożar jednym z największych zagrożeń

sygnalizatory przeciwpożaroweStosowne przepisy określają kiedy oprócz tradycyjnych instalacji takich jak: wentylacja, elektryka, kanalizacja czy ogrzewanie należy stosować dodatkowe układy. Jednym z największych zagrożeń, które występują w takich miejscach jest z całą pewnością pożar. Właśnie dlatego na ich terenie stosuje się system sygnalizacji pożarowej, który ma na celu zaalarmowanie osób zgromadzonych na terenie obiektu o zaistniałym zagrożeniu. Oprócz tego stosowna informacja jest od razu przekazywana do odpowiednich służb. Warto dodać, że system taki składa się między innymi z: czujek, centrali, ręcznych ostrzegaczy, klap dymowych, stałych urządzeń gaśniczych czy sygnalizatorów. Wszystkie te urządzenia muszą być niezawodne żeby spełnić swoją rolę. Warto dodać, że sygnalizatory przeciwpożarowe podobnie jak reszta elementów muszą przejść odpowiednie badania potwierdzające ich właściwości użytkowe oraz zgodność ze stosownymi normami i zapisami prawnymi. Dopiero na podstawie pozytywnego wyniku badań wystawiane są odpowiednie dokumenty przez akredytowaną i notyfikowaną jednostkę badawczą. Na podstawie tego dopiero producent może odpowiednio oznakować wyrób i wprowadzić go na rynek. Dzięki temu zapewniana jest możliwie najwyższa jakość urządzeń oraz niezawodność działania systemu. Niezawodność całego układu jest uzależniona od każdego elementu systemu.

Właśnie dlatego na obiektach powinny być stosowane jedynie sprawdzone urządzenia, które cieszą się dobrą opinią wśród projektantów czy instalatorów. Warto dodać, że na rynku nie brakuje tego typu urządzeń. Dostępne są zarówno wyroby producentów krajowych jak i również urządzenia innych producentów, które są sprzedawane zarówno w punktach stacjonarnych jak i również przez Internet. Jak widać zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku jest kwestią nadrzędną.