You are currently viewing Przepisy prawa restrukturyzacyjnego

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego

Już kilka nieodpowiednich decyzji podjętych przez przedsiębiorcę może doprowadzić firmę do trwałej niewypłacalności. W niektórych przypadkach zadłużenie jest tak wysokie, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości. Jeżeli jednak kryzys jest jedynie przejściowy oraz są duże szanse na uporanie się z problemami, wówczas warto skorzystać z możliwości, jakie daje obecnie prawo restrukturyzacyjne.

Jakie możliwości daje prawo restrukturyzacyjne?

prawo restrukturyzacyjne gliwiceUznaje się, że prawo restrukturyzacyjne jest instytucją, która ma poprawić sytuację dłużnika w taki sposób, aby mógł on nadal funkcjonować na rynku. Do niedawna brak rentowności wiązał się od razu z obowiązkiem ogłoszenia upadłości, obecnie przepisy są bardziej korzystne. Jeżeli interesuje nas prawo restrukturyzacyjne gliwice są odpowiednim miastem do znalezienia specjalistów z tego zakresu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca ma możliwość wyboru między dwoma procedurami, w tym upadłościową oraz restrukturyzacyjną. Obie te procedury mają za zadanie wyprowadzenie przedsiębiorców z długów, jednak różnią się między sobą rezultatem. W przypadku restrukturyzacji, przedsiębiorstwo poddaje się specjalnej procedurze prawno-ekonomicznej, która ma doprowadzić do tego, że firma odzyska zdolność do dalszego normalnego funkcjonowania. Są to liczne działania w sferze zarządczej, organizacyjnej oraz kapitałowej, których celem jest zwiększenie efektywności, a także optymalizacja sposobów wykorzystywania posiadanych zasobów.

Głównym celem procedury restrukturyzacyjnej jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez firmę. Ma ona za zadanie poprawić relacje z wierzycielami, umożliwiać nawiązanie nowych relacji biznesowych, jak również ułatwić znalezienie nowego rynku zbytu. Działanie te mają służyć poprawie płynności finansowej w przyszłości, w efekcie uzyskania dodatkowych źródeł finansowania. Warto więc skorzystać z profesjonalnych usług z tego zakresu.