You are currently viewing Promienniki podczerwieni do zakładów pracy

Promienniki podczerwieni do zakładów pracy

W zakładach pracy w których wykorzystywane są materiały łatwopalne lub substancje których opary mogą ulec zapłonowi lub eksplozji nie są stosowane konwencjonalne urządzenia grzewcze. Elektryczne grzejniki mogą bowiem być przyczyną zapłonu, więc zamiast nich używa się niestandardowych urządzeń grzewczych.

Grzejniki na podczerwień do stref niebezpiecznych

promienniki do stref zagrożonych wybuchemWedług pracowników zakładów przemysłowych, najbezpieczniejszymi urządzeniami grzewczymi do stref zagrożonych możliwością zapłonu materiałów czy ich eksplozji są promienniki podczerwieni. W przeciwieństwie do konwencjonalnych grzejników, promienniki do stref zagrożonych wybuchem nie nagrzewają własnej powierzchni niemal w ogóle, więc ich użycie nie może w żaden sposób wywołać zapłonu materiałów łatwopalnych. Szczególnie przydatne są osłonięte grzejniki z ceramicznymi osłonami, gdyż w pomieszczeniach w których nie ma wyposażenia które mogłoby łatwo oddawać ciepło są one znacznie efektywniejsze niż standardowe promienniki podczerwieni. Przemysłowe warianty są oczywiście znacznie większe, i generują większe ilości światła podczerwonego, aczkolwiek w dalszym stopniu są one bezpieczne i nie mogą wywołać zapłonu nawet najbardziej łatwopalnych materiałów. Grzejniki te mogą być usytuowane na terenie sali znacznie łatwiej, gdyż podobnie jak większość promienników podczerwieni nie zajmują miejsca niemal w ogóle.

Do osiągnięcia optymalnego działania mogą być zamontowane pod sufitem, gdzie będą miały największe pole naświetlania pomieszczenia. Duże sale zazwyczaj wyposażane są w dwa takie urządzenia, w zupełności wystarczające do zapewnienia komfortowej temperatury pracownikom, choć nadal zachowujące wszystkie restrykcje bezpieczeństwa, nałożone na urządzenia grzewcze w warunkach zagrożenia.