You are currently viewing Profesjonalna utylizacja azbestu

Profesjonalna utylizacja azbestu

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o ochronie środowiska, przeciwdziałaniu występowania zmian klimatu oraz o aktywnej walce ze smogiem. Niestety często nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jak złym stanie technicznym jest większość budynków w Polsce. Nie tylko wyróżniają się zawilgoceniem, zagrzybieniem, ale jednocześnie na wielu z nich znajduje się popularny eternit, który w swoim składzie zawiera niebezpieczny dla ludzi azbest. Istnieje jednak możliwość skorzystania z dofinansowania do jego usunięcia.

Pozbywamy się szkodliwego azbestu

fachowa utylizacja azbestuProwadzone badania dowiodły, że włókna azbestu mogą przedostawać się do organizmu z wdychanym powietrzem i jednocześnie mają rakotwórcze działanie. Wdychanie azbestu może więc być przyczyną groźnych chorób, jak na przykład pylica azbestowa, zmiany opłucnowe czy rak płuc. Dobrym rozwiązaniem będzie fachowa utylizacja azbestu. Najczęściej dotyczy ona tych osób, które mają domy pokryte eternitem, który zawiera włókna azbestu. Obowiązek usuwania tego szkodliwego materiału standardowo dotyczy tych osób, które mają domy pokryte eternitem. Bez względu na to, czy jesteśmy właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi czy zarządzamy nieruchomością, będziemy mieć obowiązek zgłoszenia prac dotyczących zabezpieczenia albo usunięcia wyrobów zawierających azbest. Prace dotyczące usuwania azbestu mogą być zrealizowane wyłącznie przez te firmy, które mają odpowiednie zaplecze techniczne, w tym narzędzia z odciągiem pyłów, namioty oraz przesłony foliowe w celu izolacji miejsca pracy od otoczenia. Konieczne jest również zatrudnianie pracowników, którzy są przeszkoleni z zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy z azbestem. Wykonawca prac przed ich rozpoczęciem ma obowiązek zgłoszenia ich do nadzoru budowlanego.

Prace nad usuwaniem azbestu nie są standardowe. W celu zapewnienia warunków umożliwiających bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest, wykonawca jest zobowiązany do kilku istotnych czynności. Po pierwsze jest to izolowanie obszaru prac od otoczenia, po drugie ogrodzenie terenu prac z zachowaniem odpowiedniej odległości od ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo ważne jest umieszczenie tablic informacyjnych w widocznych miejscach, a także stosowanie specjalnych środków technicznych, ograniczających emisję azbestu.