You are currently viewing Poprawnie zabezpieczony wykop

Poprawnie zabezpieczony wykop

Plac budowy jest ogólnie niebezpiecznym miejscem. Poruszając się po nim musimy zachowywać szczególną ostrożność i musi posiadać odpowiednie przeszkolenie, po którym będziemy wiedzieć jak się zachować w określonej sytuacji. Po placu na którym prowadzone są prace budowlane nie mogą poruszać się osoby z zewnątrz. Wstęp mają tylko i wyłącznie pracownicy, którzy posiadają odpowiednią przepustkę uprawniając ich do wejścia na dany teren budowy. Nie każda przepustka uprawnia nas do poruszania się po całym terenie budowy.

Jak zabezpieczyć wykop?

niezbędne zabezpieczenie wykopówJednym z większych niebezpieczeństw czekających na nas na placu budowy są różnego rodzaju wykopy, których głębokość czasami sięga do kilkunastu metrów. Takie wykopy muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób. Niezbędne zabezpieczenie wykopów to przede wszystkich odpowiednie oznakowanie i podpory uniemożliwiające osuwanie się gruntu. Wykop powinien być oznakowany tak, aby był widoczny conajmniej z kilkunastu metrów. W tym celu używa się palików i specjalnej taśmy ostrzegawczej, a także tablic informacyjnych. Taśma zazwyczaj jest dwubarwna, po to aby była widoczna w różnych warunkach, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Wewnątrz wykopu montuje się szalunki, które mają za zadanie utrzymać wykop w takiej formie jak został wykonany. Ziemia pod wpływem działania sił zewnętrznych może się osunąć, a dzięki szalunkom taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Szalunki pozwalają nam pracować zarówno blisko krawędzi wykopu, jak i w jego wnętrzu bez obaw o to, że coś nam się stanie lub, że zniszczymy wykop. Montując zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi powinniśmy zachować szczególną ostrożność i skupić się na tym co robimy, aby całą pracę wykonać prawidłowo. Jakość montażu zabezpieczeń wykopu ma naprawdę bardzo duże znaczenie, więc nie powinniśmy się spieszyć.

To jak powinniśmy zabezpieczyć dany wykop szczegółowo jest opisane w prawie budowlanym. Są to wytyczne do których powinniśmy się bezwzględnie stosować. Niezastosowanie się do wspomnianych przepisów może nieść za sobą duże konsekwencje. Jeśli nie prowadzimy dużej firmy budowlanej i szalunki do wykopów wykorzystujemy tylko raz na jakiś czas, to nie musimy ich kupować. Istnieją firmy, które nam chętnie wynajmą sprzęt potrzebny do zabezpieczenia wykopu.