You are currently viewing Pasy dla pacjenta w szpitalu

Pasy dla pacjenta w szpitalu

Odkąd tylko pamiętam byłam bardzo zaangażowana w pomoc innym potrzebującym osobom. Nikogo nie zdziwiło gdy zdecydowałam się na studia medyczne i chciałam pracować w szpitalu. Praca w szpitalu z chorymi daje mi wiele satysfakcji. Praca w placówce jest bardzo wyczerpująca i niesie za sobą spore ryzyko.

Pasy do unieruchamiania pacjentów

wytrzymałe pasy unieruchamiająceW mojej pracy nie ma dwóch takich samych dni. Choć bywa różnie i zdarzają się zarówno przykre jak i bardzo niebezpieczne sytuacje trzeba sobie z nimi na bieżąco radzić. By unikać niebezpiecznych zdarzeń, które zagrażają zdrowiu i życiu personelu oraz osobom chorym i przebywającym na oddziałach, oraz salach szpitalnych konieczne są odpowiednie zabezpieczenia. To właśnie dzięki profesjonalnym sprzętom medycznym pacjenci mogą bez przeszkód wracać do pełni zdrowia. W szczególnej grupie ryzyka są osoby po wypadkach samochodowych czy po udarach. Pacjenci tacy są często w bardzo ciężkim stanie, który bezpośrednio zagraża ich życiu. W początkowej fazie leczenia i hospitalizacji osoby takie źle znoszą leczenie i próbują samodzielnie podnosić się z łóżek i poruszać o własnych siłach. Często bywa tak, że osoby po takich urazach są sparaliżowane i nie mogą poruszać się o własnych siłach. By pacjenci nie zrobili sobie jakiejś krzywy należy założyć wytrzymałe pasy unieruchamiające. Dla praktycznie wszystkich leczonych przebywających w szpitalu jest to bardzo trudne i wstrząsające przeżycie. Jednakże w takich przypadkach jest to konieczność. A zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi jest dobrem najwyższym. Pasy mają uchronić pacjenta przed upadkiem z łóżka i zrobieniem sobie krzywdy. Sytuacje takie są szczególnie niebezpieczne podczas nieobecności pielęgniarek i pielęgniarzy. Pasy są szybkie i proste w obsłudze. Szybkie mocowanie pacjentów do łóżka jest niezwykle ważne w sytuacjach krytycznych. Pasy chronią przed samookaleczeniem i niebezpiecznym spadnięciem ze szpitalnego łóżka. Pasy nie są używane bez potrzeby. Są jedynie używane w momencie gdy powstaje zagrożenie narażenia życia lub zdrowia pacjenta. Bezpieczeństwo oraz zdrowie i życie pacjentów, oraz personelu jest sprawą nadrzędną.

Odpowiednie sprzęty medyczne są w stanie zapewnić bezpieczeństwo każdemu pacjentowi. Profesjonalny sprzęt ułatwia również pracę personelu medycznego. Wiadomo, że pielęgniarka nie jest w stanie przebywać w jedynej sali całą dzień.