You are currently viewing Nowoczesny system mobilnego monitorowania

Nowoczesny system mobilnego monitorowania

Zabezpieczenie imprez masowych odbywających się poza dużymi obiektami publicznymi przysparzało agencjom ochrony wiele problemów. Przede wszystkim, otwarty teren wymagał znacznie większej ilości personelu, ale również utrudniał lub wręcz uniemożliwiał zastosowanie standardowych systemów monitorowania wizyjnego. Z oczywistych przyczyn, systemy monitorowania nie mogły być zamontowane w miejscach w których organizowano imprezy na otwartym powietrzu.

Systemy mobilnego monitoringu wizyjnego

Mobilny monitoring imprez masowychOd kilku lat, agencje ochrony zaczeły jednak wprowadzać do inwentarzy systemy mobilnego monitoringu, znacznie lepiej spisujące się właśnie podczas zabezpieczenia imprez na otwartym terenie. Nowoczesny, mobilny monitoring imprez masowych mógł składać się zarówno z urządzeń zamontowanych w konkretnych punktach, jak i z kamer montowanych na ruchomych platformach, używanych od niedawna w wielu systemach. Wszystkie systemy mobilne były całkowicie bezprzewodowe, a infrastruktura tworzona na łączach radiowych, łączących urządzenia z jednostką centralną. Oczywiście takie rozwiązanie wymagało użycia kamer posiadających własne źródło zasilania, aczkolwiek urządzenia obserwacyjne były ciągle unowocześniane, więc nowoczesne kamery mogły być z powodzeniem używane nawet na najdłużej trwających eventach bez konieczności wymiany źródła zasilania. Platformy mobilne były stosunkowo nowym i dość niestandardowym dodatkiem do wyposażenia systemów monitorowania. Były one zdalnie sterowane przez operatorów centrum monitorowania, i mogły być przemieszczane w dowolne miejsce. Z racji wielkości platformy, kamery były podłączane do zasilania napędu, dlatego też mogły funkcjonować znacznie dłużej niż standardowe urządzenia bezprzewodowe. Platformy obserwacyjne posiadały również wbudowane nadajniki wifi, o wiele silniejsze niż te które były obecne w urządzeniach obserwacyjnych.

Ich zastosowanie pozwalało więc na aktywne monitorowanie znacznie większego terenu imprezy, z racji dużego zasięgu nadajników. Centrum monitorowania mogło natomiast być umieszczone zarówno w pomieszczeniu stacjonarnym, jak i w pojeździe, a owa ostatnia opcja była coraz częściej wprowadzana przez agencje ochrony. Mobilne centrum monitorowania służyło bowiem jako sterownia urządzeniami, jak i pomieszczenia ochrony.