You are currently viewing Nowoczesne lampy przeciwwybuchowe

Nowoczesne lampy przeciwwybuchowe

W wielu zakładach pracy panuje bardzo wysokie ryzyko powstania zapłonu oparów substancji, wykorzystywanych do produkcji, lub też ich oparów. Całkowity zakaz używania otwartego ognia w pomieszczeniach w których takie ryzyko jest największe jest dość oczywisty, aczkolwiek zakłady stosują również inne zabezpieczenia, które mają na celu zminimalizować zagrożenie związane z możliwością powstania eksplozji czy zapłonu.

Antywybuchowa lampa do pomieszczenia zakładowego

wysokojakościowe lampy antywybuchoweŻarówki i lampy przeciwwybuchowe są jednymi z najczęściej używanych, a jednocześnie najbardziej potrzebnych i skutecznych urządzeń, zapobiegających możliwości zapłonu substancji łatwopalnych. Normalne żarówki czy lampy nagrzewają się bowiem dość szybko, i przez to mogą spowodować zapłon substancji lub ich eksplozję z racji wysokiej temperatury. Nie są także osłonięte, i mogą również wywołać zapłon poprzez kontakt oparów z iskrami elektrycznymi lub nawet ciągiem elektrycznym, jeśli substancja jest szczególnie silnie łatwopalna. Nowoczesne, wysokojakościowe lampy antywybuchowe zapobiegają wszystkim powyższym problemom. Przede wszystkim, żarówki które zastosowano w owych lampach są żarówkami chemicznymi, więc nie nagrzewają się do takiego stopnia by wywoływać realne zagrożenie zapłonu substancji łatwopalnych czy wybuchowych. Wszystkie elementy takich lamp są również osłonięte, i doskonale zabezpieczone przed możliwością powstania iskier, które są głównym powodem powstawania eksplozji. Lampy te doskonale sprawują się we wszystkich pomieszczeniach lakierniczych, przy stanowiskach produkcyjnych, oraz w każdym miejscu w którym istnieje zagrożenie wybuchem czy pożarem substancji na stanowisku. Można je dostać w większości hurtowni wyposażenia do miejsc pracy, w bardzo zróżnicowanej gamie.

Najczęściej są one standardowymi lampami, aczkolwiek osłoniętymi, choć w niektórych wariantach wygląd może się różnić od typowego. Oprócz standardowych lamp używane są także bardzo rozpowszechnione przemysłowe lampy, osłonięte dodatkowo stalową kratą. Czyni to owe lampy zdecydowanie trwałymi i odpornymi na wszelkie uszkodzenia, jakie mogą przytrafić się na terenie zakładu pracy. W pomieszczeniach lakierniczych są one niemal zawsze obecne, podobnie jak na terenie najbardziej zagrożonym wybuchem.