You are currently viewing Najnowocześniejsze programy podsłuchowe

Najnowocześniejsze programy podsłuchowe

Proste programy podsłuchowe, używane przez mniej zasobne agencje detektywistyczne zazwyczaj były wystarczające do nadzorowania połączeń osób objętych aktywnym monitorowaniem, choć nierzadko okazywały się niedostatecznie rozbudowane. Bardziej skomplikowane i nowocześniejsze programy były więc zdecydowanie bardziej preferowane przez te agencje, które zajmowały się sprawami o najwyższej klauzuli poufności, mające wystarczający budżet na zaopatrzenie się w najlepsze programy monitorujące.

Zaawansowany program do monitorowania połączeń telefonicznych

kompleksowy monitoring telefonuStałym mankamentem tanich, ogólnodostępnych aplikacji monitorujących była konieczność stałego dozoru przy komputerze centralnym, gdyż programy te nie umożliwiały nagrywania połączeń, a jedynie aktywny nasłuch. Była to bardzo niewygodna metoda nadzorowania osób, dlatego niemal wszyscy funkcjonariusze i detektywi którzy mieli możliwość wymiany programów, zaopatrywali się w te aplikacje które umożliwiały kompleksowy monitoring telefonu, oraz samoczynne nagrywanie połączeń, zarówno przychodzących jak i wychodzących. Owe programy były na tyle rozbudowane, iż mogły bez trudu określić położenie osoby monitorowanej oraz jej rozmówcy, dzięki połączeniu komórkowemu które namierzane było za pomocą nadajników sieci operatora. Wszelkie dane o rozmówcy mogły być później otrzymane od operatora sieci i wykorzystane w prowadzonym postępowaniu. Programy monitorujące mogły również być ustawione tak, by rejestrować każdą rozmowę przychodzącą czy wychodzącą, przeprowadzaną na monitorowanym urządzeniu w pamięci wyznaczonego komputera w celu późniejszego jej odsłuchania. Pracowały całkowicie autonomicznie, nie wymagając ciągłej obecności fizycznego operatora, odciążając załogi detektywów od konieczności nieustannego monitorowania telefonu w celu wykrycia rozmowy.

Posiadały również wiele udogodnień, ułatwiających pracę operatorów, a jednym z najbardziej docenianych był system powiadomień, wysyłający ostrzeżenia do dowolnego urządzenia mobilnego czy komputera, powiadamiające o odbywającej się rozmowie, zarejestrowanej przez system. Mimo iż była to nieskomplikowana funkcja, ogromnie ułatwiała zadanie detektywom i znacznie przyśpieszała wszelkie zadania, związane z monitorowaniem połączeń telefonicznych.