You are currently viewing Na transgraniczne przewożenie odpadów musimy mieć pozwolenie

Na transgraniczne przewożenie odpadów musimy mieć pozwolenie

Śmieci stanowią jeden z głównych problemów pojawiających się zawsze przy tematyce ochrony środowiska, o które zaczynamy dbać coraz bardziej. Rośnie nasza świadomość i często korzystamy z usług firm oferujących transgraniczny przewóz odpadów, który musi być zgodny zarówno z prawem naszego kraju, jak i przepisami prawa europejskiego, w tym Konwencji Bazylejskiej zawartej już w roku 1989. 

Do transgranicznego przewozu odpadów potrzebujemy zezwolenia

szybki transgraniczny przewóz odpadówProblemy związane z ochroną środowiska już od dawna poruszane są na krajowych i międzynarodowych forach. Jeśli chodzi o takie usługi, jak szybki transgraniczny przewóz odpadów, to jest on możliwy, ale firmy w nim uczestniczące muszą posiadać na to zezwolenie. Wywożenie śmieci bez zezwolenia jest nielegalne i możemy być za takie zachowanie ukarani. Odpady, które transportujemy mogą nadawać się jeszcze do odzysku lub być przeznaczone wyłącznie do unieszkodliwienia. Firmy przewozowe posiadają wymagane prawem pozwolenia na transport transgraniczny odpadów oraz ich składowanie. Zawsze musi być też dokładnie wskazana ilość wywożonych śmieci oraz cena za ich wywóz. Wywóz złomu, czy substancji chemicznych jest dodatkowo monitorowany, gdyż te odpady są szczególnie niebezpieczne. Gdy więc chcemy dokonać usunięcia odpadów pozostałych po produkcji, czy przetwórstwie, musimy zawrzeć umowę z profesjonalną firmą przewozową, która ma pozwolenie na transgraniczne przewożenie odpadów i wniosek o wywozie określonej ilości śmieci. Zawsze dokładnie planujemy termin wywozu oraz cenę. Z przewozem makulatury, czy szkła nie ma dużych problemów logistycznych, gdyż odpady te są biodegradowalne i odzyskiwalne. Ważne kontrakty musimy mieć zawarte przy odpadach wymagających unieszkodliwienia. Tu zawsze monitorowany jest każdy przewóz od momentu wywozu śmieci do momentu ich dowozu i unieszkodliwienia.

Kary za nielegalną organizację transgranicznych przewozów odpadów są wysokie, więc zawsze powinniśmy korzystać z usług firm mających zezwolenia na przewóz śmieci do innych państw. Zawsze musimy wskazać, jaki rodzaj odpadów chcemy przesłać oraz jaka jest ich ilość. Przewozy te kontrolowane są bowiem na granicach i musimy wybierać profesjonalne firmy zajmujące się transportem transgranicznym odpadów odnawialnych oraz niebezpiecznych.