You are currently viewing Na czym polega przetwarzanie odpadów?

Na czym polega przetwarzanie odpadów?

Na przetwarzanie odpadów składa się szereg procesów mających na celu odzysk lub też unieszkodliwienie odpadów. Kwestie związane z ochroną środowiska są obecnie niezwykle często poruszanym tematem. Stało się to powodem, dla którego w naszym kraju pojawia się coraz więcej profesjonalnych przedsiębiorstw zajmujących mechaniczno-biologicznym procesem przetwarzania odpadów. Na czym to polega?

Metody przetwarzania odpadów

przetwarzanie odpadówSam proces przetwarzania odpadów składa się z kilku etapów. Każdy z nich jest wykonywany w przypadku większości odpadów trafiających na teren przedsiębiorstwa. Kiedy pojawią się one w miejscu docelowym przechodzą wstępną ocenę. Zostają odpowiednio podzielone względem grup do jakich należą. Dzielą się na odpady komunalne, makulaturę, szkło czy plastik. Na tym etapie podlegają także ważeniu. Kolejny etap stanowi segregacja. Jej pierwsza część ma na celu oddzielenie materiałów, które nadają się do recyklingu od pozostałych. Proces ten przebiega zarówno przy użyciu rąk ludzkich jak i specjalistycznych maszyn. Odpady, które podlegają recyklingowi podlegają procesowi prasowania. To właśnie dzięki temu nadają się do późniejszego magazynowania. W odpowiednim czasie trafiają do recyklingu. Niektóre z odpadów trafiających do przedsiębiorstw są odpowiednie do przetworzenia biologicznego. W tym celu poddawane są różnego rodzaju procesom takim jak napowietrzanie czy zraszanie. Po dwóch tygodniach zostają poddane ocenie laboratoryjnej, po czym trafiają do miejsc takich jak kompostownia. Jak widzisz przetwarzanie odpadów składa się więc z wielu etapów.

Co ciekawe przetwarzania odpadów może podjąć się niemal każdy. Jednak jak łatwo się domyślić wymaga to załatwienia wielu formalności. Jeżeli chcesz zaryzykować – zdecydowanie nie warto. Kara za prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez zezwolenia to  od 10 000 zł aż do 1 mln zł.