You are currently viewing Łączenie przewodów wysokiego napięcia

Łączenie przewodów wysokiego napięcia

Prąd jest zjawiskiem bardzo dla nas niebezpiecznym, ale niezbędnym do codziennej egzystencji, dlatego też nie możemy się obyć bez instalacji go dostarczającej. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie można pominąć kwestii odpowiedniego zabezpieczenia poszczególnych elementów takiej instalacji. Wszystko tutaj powinno być zrobione zgodnie ze sztuką, nawet połączenia kabli.

Łączniki w transformatorach powinny być miedziane

miedziane łączniki do transformatorówSieć przesyłowa energii to potężna pajęczyna kabli mająca swój początek w elektrowni, a koniec w naszych gospodarstwach domowych. Im bliżej naszego domu znajduje się taka instalacja, tym mniejsze napięcie powinno się w niej znaleźć ze względów bezpieczeństwa. Za obniżanie tego napięcia odpowiedzialne są transformatory, które spotkamy w wielu miejscach instalacji. Jako, że instalacja to nie jest tylko jeden długi kabel, występują w niej przerywniki w postaci łączników poszczególnych elementów, które najczęściej występują właśnie przy transformatorach. Połączenia tych kabli nie mogą być najsłabszym elementem całej instalacji, dlatego też powinny być mocne i wykonane z dobrej jakości przewodnika o odpowiednich parametrach. Z tego też powodu najczęściej stosuje się miedziane łączniki do transformatorów o odpowiednio dużym przekroju. Taki łącznik nie będzie stanowił przeszkody dla płynącego prądu, ponieważ będzie wykonany z przewodnika o sporych rozmiarach. Dzięki temu nie będzie się także nagrzewał, co mogłoby doprowadzić do jego stopienia.

O tym jakich wymiarów powinny być łączniki na poszczególnych etapach instalacji decydują przepisy elektryczne i odpowiednie normy. Nie stosowanie się do tych norm zwłaszcza, przez osoby odpowiedzialne za taką instalacje może być niebezpieczne i może się też wiązać z konsekwencjami prawnymi, dlatego też należy na każdym etapie tych przepisów przestrzegać.