You are currently viewing Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej

Moc bierna to prawdziwe utrapienie wielu zakładów produkcyjnych. Wielkość niewykorzystanej energii elektrycznej wpływa na rachunek za prąd w danym przedsiębiorstwie. Niewłaściwa ilość takiej energii ma wpływ na specjalny przelicznik na podstawie którego nakładana jest kara za niewykorzystanie tego czynnika.

Bateria kompensacyjna sposobem na moc bierną

baterie kompensacyjneEnergia elektryczna dzieli się na moc czynną i bierną. Moc czynna jest przekształcana na pracę

, którą wykonują urządzenia, natomiast moc bierna nie. Zakłady energetyczne, aby się uchronić przed utratą części mocy nakładają kary za nadmierne wykorzystanie mocy biernej w danym przedsiębiorstwie. Aby tych kar uniknąć konieczne jest znalezienie sposobu na przekształcenie tej energii na pracę. Na razie najlepszym sposobem są baterie kompensacyjne złożone we wspólne układy sterowane elektrycznie nazywane kompensatorami mocy biernej. Dzięki takim urządzeniom moc bierna nie jest odsyłana do sieci, tylko gromadzi się ją w bateriach kompensacyjnych, w celu jej późniejszego wykorzystania. Taką moc można wykorzystać wszędzie tam, gdzie jest niskie zapotrzebowanie na moc bierną, ale za to duże na moc czynną, czyli na przykład w grzałkach, tam niemal sto procent energii to energia czynna zamieniana na ciepło. Dzięki takiemu podejściu i odpowiednim dobraniu kompensatorów możemy liczyć na zerowe kary na rachunku za prąd, co w dłuższej perspektywie jest bardzo opłacalne.

Pamiętajmy, że jeśli nie chcemy płacić za energię, której nie zużywamy to musimy się na taką sytuację odpowiednio zabezpieczyć. Specjalne systemy zabezpieczeń przez energią bierną potrafią zredukować jej zużycie do sensownego poziomu, który nie podlega żadnym karom. Można ją wykorzystać często nawet w stu procentach i wtedy wyjdzie się najlepiej.