You are currently viewing Komory hiperbaryczne – bezpieczeństwo i skuteczność

Komory hiperbaryczne – bezpieczeństwo i skuteczność

Jeszcze kilka dekad temu wszystko, co było związane z medycyną, wzbudzało poważny strach, ale teraz zdecydowanie wszystko się zmienia i to na lepsze. W praktyce chodzi o to, że różne działania, które mają przyczynić się między innymi do zdecydowanej poprawy stanu zdrowia pacjentów, są realizowane w taki sposób, żeby nie wywołały u nich poczucia dyskomfortu. Są nawet zabiegi, które przez pacjentów uznane zostały za przyjemne. Dotyczy to na przykład tych w nowoczesnych komorach hiperbarycznych. Więcej o tym nowoczesnym rozwiązaniu jest poniżej.

Znaczenie tlenu w komorze hiperbarycznej

hiperbaryczne komory tlenoweProces wiercenia nie musi się odbywać wcale tylko i wyłącznie poprzez stymulowanie organizmu na skutek działania sztucznych substancji. Coraz lepiej rozumiemy, jak funkcjonują nasze organizmy i dlatego możemy tę wiedzę w praktyce wykorzystywać między innymi do pobudzania naturalnych procesów regeneracyjnych w różnych komórkach. Hiperbaryczne komory tlenowe to coś znakomitego, ponieważ możemy tam łatwo stworzyć specyficzne i jednocześnie komfortowe warunki. Każdy pacjent może być tam pewien wysokiego komfortu i poziomu bezpieczeństwa

puttygen.biz

, co widać w praktyce już po podstawowych elementach wyposażenia takiej komory. Tymi elementami wyposażenia będą na przykład kozetki, które z łatwością można utrzymać na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o czystość. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby konkretny pacjent mógł tam po prostu siedzieć. Możliwość zmiany pozycji w komorze hiperbarycznej jest ważna, ponieważ takie zabiegi trwają zwykle dość długo. O wysokim poczuciu bezpieczeństwa można mówić ze względu na właściwe rozmieszczenie czujników i uszczelki, które izolują taką komorę od środowiska zewnętrznego. Żeby można było tam utrzymać optymalne warunki, bardzo często jest ona wyposażona w dodatkową śluzę.

Izolacja od środowiska zewnętrznego to żaden problem, ponieważ w takiej właśnie komorze bez przeszkód działają systemy odpowiedzialny za dostarczenie tam optymalnej mieszaniny oddechowej i ona również może być inna niż ta, którą oddychamy standardowo na tak zwanym świeżym powietrzu. Różnica polega na tym, że pewne składniki zostały zastąpione przez tlen. To bardzo ważne, ponieważ w warunkach podwyższonego ciśnienia tlenowych komór hiperbarycznych tlen może być wchłaniany przez komórki.