You are currently viewing Koło zębate – niezbędne w przemyśle

Koło zębate – niezbędne w przemyśle

W przypadku mniejszych szybkich kół zębatych, wałki z wielowypustem lub ząbkowane, choć droższe w produkcji, zapewniają napęd dodatni i mogą, w razie potrzeby, umożliwić pewien ruch osiowy. Na rynku dostępnych jest również wiele zastrzeżonych urządzeń w postaci tulei, które można rozszerzyć, tak aby obejmowały zarówno koło zębate, jak i wał.

Koło zębate charakteryzują różne parametry

koła zębatePonieważ maszyna została zaprojektowana do celów dydaktycznych, ruch obrotowy koła zębatego, które ma być frezowane, musi być mechanicznie sprzężony z poziomym ruchem liniowym młynarza, aby zapewnić studentom krystalicznie czystą wizualizację tej zależności. Aby to uwzględnić, plany obejmują zębatkę na suwaku i przykładowe koło zębate na wale. Przekładnia jest montowana pionowo, w sposób umożliwiający jej ruch, i można ją odłączyć od koła zębatego za pomocą linki Bowdena w celu wykonania różnych funkcji maszyny. Możliwość obsługi różnej liczby zębów jest zapewniona przez szereg zębów próbnych o różnych rozmiarach, a także zmienną odległość między wałem pionowym a frezarką. Ponieważ jednym z kluczowych celów procesu projektowania było stworzenie wielu możliwości interakcji między studentami, zapewniono dodatkową oś do przesuwania młynarza, umożliwiając produkcję kół zębatych z korekcją profilu.Przekładnia stożkowa ma kształt prawego okrągłego stożka, z większością odciętej końcówki. Gdy dwa przekładnie stożkowe zazębiają się, ich wyobrażone wierzchołki muszą zajmować ten sam punkt. Ich osie wału również przecinają się w tym punkcie, tworząc dowolny nieprosty kąt między wałami. Kąt między wałami może być dowolny, z wyjątkiem zera lub 180 stopni. Przekładnie stożkowe o jednakowej liczbie zębów i osi wału pod kątem 90 stopni nazywane są przekładniami ukośnymi. Określone przełożenie zębów zapewnia koła zębate przewagę nad innymi napędami (takimi jak napędy trakcyjne i pasy klinowe) w precyzyjnych maszynach, takich jak zegarki, które zależą od dokładnego stosunku prędkości.

W przypadkach, gdy kierowca i popychacz znajdują się w pobliżu, koła zębate mają również przewagę nad innymi napędami dzięki zmniejszonej liczbie wymaganych części. Minusem jest to, że koła zębate są droższe w produkcji, a ich wymagania w zakresie smarowania mogą nakładać wyższe koszty operacyjne na godzinę.