You are currently viewing Jak wygląda programowanie systemów SCADA?

Jak wygląda programowanie systemów SCADA?

Skrót SCADA oznacza kontrolę nadzorczą i akwizycję danych. Jest to rodzaj aplikacji do sterowania procesami. SCADA to centralny system sterowania, który składa się z interfejsów sieciowych sterowników, wejść / wyjść, urządzeń komunikacyjnych i oprogramowania. Systemy SCADA służą do monitorowania i kontrolowania urządzeń w procesie przemysłowym, które obejmują produkcję, produkcję, rozwój i produkcję.

SCADA jest scentralizowanym systemem

system SCADA programowanieProcesy infrastrukturalne obejmują dystrybucję gazu i ropy, energię elektryczną, dystrybucję wody. Usługi użyteczności publicznej obejmują system ruchu autobusowego, lotnisko. System SCADA dokonuje odczytu liczników i sprawdza status czujników w regularnych odstępach czasu, tak aby wymagał minimalnej ingerencji człowieka. Duża liczba procesów zachodzi w dużym zakładzie przemysłowym. Każdy proces, który musisz monitorować, jest bardzo złożony, ponieważ każda maszyna daje inną wydajność. System SCADA służy do zbierania danych z czujników i instrumentów znajdujących się w odległym obszarze. Następnie komputer przetwarza te dane i przedstawia je w odpowiednim czasie. Jeśli chodzi o system SCADA programowanie zbiera informacje (np. wystąpił przeciek w rurociągu) i przekazuje informacje z powrotem do systemu, jednocześnie powiadamiając o wystąpieniu wycieku i wyświetla informacje w logiczny i zorganizowany sposób. System SCADA działa w systemach operacyjnych DOS i UNIX. Ogólnie system SCADA jest scentralizowanym systemem, który monitoruje i kontroluje cały obszar. Jest to wyłącznie pakiet oprogramowania umieszczony na sprzęcie. System nadzoru gromadzi dane o procesie i wysyła do niego kontrolę poleceń. SCADA to zdalny terminal, który jest również znany jako RTU. Większość działań kontrolnych jest wykonywana automatycznie przez RTU lub PLC. RTU składają się z programowalnego konwertera logicznego, który można ustawić zgodnie z konkretnymi wymaganiami.

Na przykład w elektrowni cieplnej przepływ wody można ustawić na określoną wartość lub można go zmienić zgodnie z wymaganiami. System SCADA umożliwia operatorom zmianę nastawy przepływu i włączenie warunków alarmowych w przypadku utraty przepływu i wysokiej temperatury, a stan jest wyświetlany i zapisywany. System SCADA monitoruje ogólną wydajność pętli.