You are currently viewing Jak wybrać przemysłowy osuszacz adsorpcyjny?

Jak wybrać przemysłowy osuszacz adsorpcyjny?

Efektywność procesu osuszania jest uzależniona od wielu czynników, w tym od powierzchni pomieszczenia, jego temperatury oraz wyjściowej wilgotności. Właściwe dobranie oraz odpowiedni sposób użytkowania osuszaczy mają jednak ogromne znaczenie. Warto dowiedzieć się więc, jakie modele osuszaczy powietrza sprawdzą się w zimnych, a jakie w cieplejszych pomieszczeniach. W jaki sposób dopasować urządzenia do pomieszczenia, w jakim ma ono pracować? O czym należy pamiętać w czasie ich użytkowania?

Stosujemy niezawodne osuszacze przemysłowe

niezawodny przemysłowy osuszacz adsorpcyjnyUznaje się, że kluczowym parametrem każdego osuszacza jest poziom wydajności, który zazwyczaj jest mierzony w litrach na dobę. Zazwyczaj profesjonalne oraz przemysłowe osuszacze osiągają wydajność do kilkuset litrów na dobę. Należy jednak pamiętać, że producenci podają wartości maksymalne, a temperatura oraz wilgotność mogą wpływać na poziom wydajności, co jest szczególnie zauważalne w przypadku osuszaczy kondensacyjnych. W czasie wyboru urządzenia warto kierować się poziomem wydajności urządzenia w takich warunkach, w jakich będzie ono pracowało. Warto stosować niezawodny przemysłowy osuszacz adsorpcyjny. Drugim ważnym kryterium wyboru będzie przepływ powietrza, który jest mierzony w metrach sześciennych na godzinę. Duży przepływ powietrza będzie szczególnie wskazany w pomieszczeniach o znacznej powierzchni albo o skomplikowanym układzie. Wybór jednego z głównych rodzajów osuszaczy przemysłowych oraz profesjonalnych będzie w znacznym stopniu uzależniony od temperatury oraz wilgotności otoczenia, w jakim urządzenie będzie pracowało. W przypadku pomieszczeń o niskich temperaturach oraz wilgotności najlepiej sprawdzi się osuszacz adsorpcyjny, który będzie miał stały poziom wydajności w przypadku bardzo szerokiego zakresu warunków.

Dostępne na rynku osuszacze adsorpcyjne wykorzystują zjawisko adsorpcji, czyli wiązania substancji na powierzchni adsorbentu. Najczęściej jest to wiązanie pary wodnej na powierzchni adsorbentu. Powietrze przepływa w tym wypadku przez rotor, tak więc obrotowy bęben pokryty adsorbentem. Wysuszone już powietrze zza rotora trafia ponownie do pomieszczenia. Dodatkowo zawilgocony adsorbent jest przemieszczany do sektora regeneracyjnego. Efektywność działania osuszaczy jest największa w zamkniętych pomieszczeniach.