You are currently viewing Jak przetłaczać nieczystości?

Jak przetłaczać nieczystości?

W prawidłowej działalności instalacji kanalizacyjnej, szamb, czy innego rodzaju instalacji asenizacyjnych, ważne jest korzystanie z odpowiednich przewodów tłoczących, jak i ssących. Ze względu na ich zastosowania, musza one cechować się pewnymi, konkretnymi parametrami. Przykładowo bardzo ważne jest, by były odporne na kontakt ze ściekami.

Do czego służy wąż asenizacyjny?

wąż ssawny asenizacyjny pcvW obecnych czasach bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu instalacji kanalizacyjnej, szamb czy przydomowych oczyszczalni ścieków, odgrywają przewody asenizacyjne. Służą one zgodnie z nazwą, do przetłaczania różnego rodzaju nieczystości, na przykład wynikających z konieczności opróżniania szamba, czy też beczkowozu. Z tego też względu dobry wąż ssawny asenizacyjny pcv powinien się cechować pewnymi, bardzo charakterystycznymi parametrami. Bardzo ważne jest wiec, by był on odporny na kontakt z nieczystościami, oraz wynikającymi z tego lekkimi kwasami. Oprócz tego ze względu na użycie tych przewodów do przetaczania, węże takie powinny być elastyczne gdyż tylko w takim wypadku będą w stanie znosić zmiany ciśnienia. Węże PCV do celów asenizacyjnych powinny się także cechować odpornością na ścieranie, czy to wewnętrzne czy to zewnętrzne. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę konieczność przemieszczania tego węża, gdzie może on ulegać przetarciom, w trakcie jego ciągnięcia po podłożu. W przypadku niektórych przewodów tego typu bardzo ważne jest, by miał dodatkową wzmacniana konstrukcję zewnętrzną, z pomocą dodatkowych tłoczeń.

Rola przewodów gumowych do przetłaczania nieczystości jest bardzo ważna w sprawnej działalności oczyszczalni ścieków, czy też instalacji kanalizacyjnej. Używane w takich celach przewody musza się cechować pewnymi konkretnymi parametrami. Szczególnie ważna jest ich wytrzymałość, jak również odporność.