You are currently viewing Inżynieria mostowa z żurawi

Inżynieria mostowa z żurawi

Proces produkcji rozpoczyna się od planowania, wyboru typu i projektowania, a kończy się budową, inspekcją i konserwacją. Obecne typy dźwigarów wahają się od prostych odlewanych na miejscubetonowe do kablobetonowych segmentowych dźwigarów skrzynkowych i stalowych blachownic o wysokich parametrach konstrukcyjnych. Chociaż każdy typ ma swoje ograniczenia i preferowane zastosowania, granice są stale przesuwane daleko poza pierwotną intencję projektową, ponieważ praktykujący inżynierowie i właściciele mostów lepiej rozumieją dynamikę materiałów, kodów, obciążeń i wydajności.

Suwice pomostowe o wysokiej wytrzymałości

suwnica pomostowaMosty dźwigarowe przeszły długą drogę od ich ograniczonego zastosowania o małej rozpiętości do bardzo konkurencyjnej cenowo formy funkcjonalnej, stając się najczęściej używanym typem mostu naszych czasów. Praktyczny projekt dźwigara rozpoczyna się od gruntownej wiedzy o różnych regionalnych typach dźwigarów, ich zaletach i wadach w porównaniu z innymi formami mostów oraz wpływach różnych ograniczeń terenu. Na projekt ma również wpływ wiele czynników peryferyjnych, takich jak koszt cyklu życia, ograniczenia produkcyjne i transportowe, warunki ruchu i budowy oraz dostęp do konserwacji. Są najprostszym typem mostu w konstrukcji i składają się z belek stalowych ukształtowanych w kształcie dwuteownika lub przekroju skrzynkowego, zwanych odpowiednio mostem z dźwigarów płytowych lub mostem z dźwigarów skrzynkowych. Typowa suwnica pomostowa składa się z płyt pokładowych, po których przejeżdżają pojazdy i ludzie, oraz z dźwigarów głównych podpierających płyty pokładowe. Płyty pokładowe obejmują płyty pokładowe żelbetowe, stalowe płyty pokładowe, kompozytowe płyty pokładowe i płyty pokładowe. Mosty, w których płyty pokładowe i główne dźwigary współpracują ze sobą, aby wytrzymać obciążenia, nazywane są mostami z dźwigarami kompozytowymi, a mosty zaprojektowane do wytrzymania obciążeń tylko z głównymi dźwigarami są nazywane mostami z dźwigarami niekompozytowymi. Na ogół stosuje się efektywne rozpiętości do zabudowania z najdłuższą efektywną rozpiętością.

Krytyczne kwestie obejmują estetykę, kwestie środowiskowe, zrównoważony rozwój, trzęsienia ziemi, ekstremalne warunki pogodowe, przeciążenia, potencjał korozji , wymagania dotyczące plastyczności i przemieszczenia oraz zapobieganie zawaleniom. Innowacje projektowe, a także zmieniające się kody, materiały, metody konstrukcyjne i techniki konserwacji, nadal promują szersze zastosowanie mostu dźwigarowego w zastosowaniach, które były niespotykane sto lat temu. Oczywiście zarówno zwykły beton, jak i kamień nie są dobrymi materiałami na belkę, ponieważ są wytrzymałe na ściskanie, ale nie podatne na rozciąganie.