You are currently viewing Definicja dochodu pasywnego

Definicja dochodu pasywnego

 

Sprzyjająca sytuacja gospodarcza wpływa na to, że coraz więcej osób zaczyna lepiej zarabiać. Nadmiar środków może być przeznaczany na rozwój swoich pasji czy zwiększanie komfortu życia. Niemniej jednak niektóre osoby decydują się na inwestycje, które z założenia po pewnym okresie czasu mają przynieść określone zyski. Ten model jest polecany wszystkim, którzy chcą mieć niezależne źródło przychodu.

Sposób na stały przychód

sposoby na dochód pasywnyW typowych modelach obejmujących pracę na etacie czy inne umowy ilość zarobionych pieniędzy jest często zależna od ilości godzin, które przeznaczy dana osoba na pracę. W przypadku inwestycji sprawa ma się trochę inaczej. W biznesie bardzo popularnym zagadnieniem jest bowiem dochód pasywny, który może być uzyskany właśnie w skutek mądrego inwestowania. Dochód pasywny jest dochodem uzyskiwanym przez jednostkę bez względu na to ile pracy ona zaangażuje. W skrócie jest to przychód generowany bez pracy. Warto jednak dodać, że do jego uzyskania niezbędna jest praca lecz tylko w początkowej fazie. Później generowany jest stały przychód bez poświęcenia czasu lub przy minimalnym zaangażowaniu danej jednostki. Istnieją określone sposoby na dochód pasywny, które pozwalają osiągnąć wyżej wymieniony stan. Przykładem inwestycji, które generują takich dochód może być: kupno i najem nieruchomości, odsetki od akcji, wypłata dywidend, odsetki za udział w określonych przedsięwzięciach, marketing sieciowy i wiele innych. Są to jedynie niektóre przykłady.

Dostępnych jest bowiem wiele więcej możliwości. Niemniej każda z tych form może przynosić stały dochód bez inwestycji czasu osoby, która zainwestowała swoje środki. Dzięki temu inwestor może realizować swoje pasje oraz marzenia bez konieczności pracy w pełnym wymiarze godzin. Przykładowo może on pracować kilka godzin tygodniowo zamiast kilkudziesięciu. Inwestor dogląda jedynie swoich inwestycji i podejmuje decyzje o kolejnych działaniach.