You are currently viewing Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej, zawsze musi być poprzedzone uzyskaniem odpowiednich zgód. Jedna z nich jest ta, która potwierdza, że budowa danego obiektu nie spowoduje degradacji srodowiska naturalnego. W szczególności chodzi tutaj o ochronne wód przed skażeniem przez człowieka.

Do czego konieczne jest pozwolenie wodnoprawne?

potrzebne pozwolenie wodnoprawne w toruniuKażda inwestycja budowlana musi być poprzedzona uzyskaniem odpowiednich zezwoleń. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby potwierdzić, że dana inwestycja nie spowoduje żadnego skażenia środowiska naturalnego. W tym celu uzyskać trzeba potrzebne pozwolenie wodnoprawne w Toruniu. W oebcncyh czasach zdecydowana większość inwestycji jest uzależniona od uzyskania wcześniej tego właśnie zezwolenia. Chodzi tutaj o to, żeby chronic nieliczne, kurczące się zasoby wód w Polsce. W szcególnosći uzyskanie zezwolenia wodnoprawnego jest konieczne w tych sytuacjach, kiedy to powstająca inwestycja ma jakiś związek, lub też wykorzystuje naturalne zasoby wód. W szczególności chodzi tutaj o takie inwestycje jak kanalizacja, wodociągi, czy też budowa instalacji służącej do nawadniania pól uprawnych. Mogą to być również te inwestycje, które znajdują się blisko naturalnych zasobów wód takich jak rzeki – dobrym przykładem mogą być tu elektrownie. Co jest potrzebne aby uzyskać te konkretne zezwolenie? Po stronie inwestora stoi udowodnienie, że realizacja inwestycji, ani późniejsza jej eksploatacja, nie spowoduje żadnego uszczerbku jeżeli chodzi o środowisko naturalne, a w szczególności naturalne zasoby wodne. Dlatego też taki inwestor musi przedłożyć w miejscowym urzędzie dokument nazywany operatem wodnoprawnym. W dokumencie tym musza się znajdować informacje na temat inwestycji, możliwe zagrożenia dla srodowiska podczas jej realizacji, oraz to, w jaki sposób inwestor będzie chciał poradzić sobie z tymi zagrożeniami. Dorym pomysłem jest postaranie się o pomoc przy sporządzaniu operatu, gdyż dokument ten musi zawierać bardzo szczegółowe informacje. Tylko wtedy można liczyć na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Realizacja inwestycji budowlanych może być powiązana z poważnym zagrożeniem dla środowiska. Aby się przed tym uchronić, konieczne może być uzyskanie odpowiednich zezwoleń, aby możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych. Konieczne jest udowodnienie, że podczas realizacji danej inwestycji nie dojdzie do jakiejkolwiek degradacji środowiska.