Audyty z ochrony danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji weszło na agendę głównych spraw wielu działalności gospodarczych dwa lata temu, wraz z przyjęciem przez Komisję Europejską tak zwanego rozporządzenia RODO. W Polsce, zalecenia związane z RODO i ochroną danych osobowych znalazły swoje odbicie w Ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy przedsiębiorca i każda osoba indywidualna zobowiązane są do jej respektowania.

Ochrona danych osobowych w świetle obowiązującego prawa

pełny audyt wewnętrzny ochrony danych osobowychKonieczność podporządkowania się ustawie wymusiła na niektórych pracodawcach konieczność utworzenia specjalnych, nowych stanowisk, które wypełniają jej postanowienia. Niektóre instytucja musiały powołać inspektora danych osobowych. Inne, muszą posiłkować się specjalistami do spraw bezpieczeństwa informacji i specjalistami do spraw ochrony danych osobowych. Niektóre firmy decydują się jednak na współpracę z firmami zewnętrznymi. Tego typu przedsiębiorstwa oferują kompleksową wiedzę z zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pełny audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych który ma na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości, mogących doprowadzić do przykrych w konsekwencji skutków, łącznie z karą administracyjną. Audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych jest skierowany do przedsiębiorstw, które nie chcą wynikami swojej kontroli wychodzić poza samą firmę. Firma zewnętrzna gwarantuje pełną dyskrecję w dokonaniu oceny i przetwarzania tej oceny na potrzeby współpracy z klientem. Możemy być spokojni, że wybrana przez nas firma nie będzie wykorzystywała oceny, ani szczegółów tej oceny w żadnych procesach wewnętrznych i zewnętrznych. Taki audyt pozwoli nam ocenić słabe strony naszych systemów bezpieczeństwa, naszej polityki bezpieczeństwa i ogólnej polityki przetwarzania danych osobowych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo danych osobowych to nie tylko świadomość i wiedza naszych pracowników, ale również szczegółowe rozwiązania teleinformatyczne, mające na celu to bezpieczeństwo zapewnić.

Nie musimy odczuwać potrzeby, żeby skorzystać z rad audytorów z firm zewnętrznych, które dokonają audytu wewnętrznego w naszej firmie. Jest to kwestia zdroworozsądkowa. Największe korporacje, mające swoje przedstawicielstwa w Polsce dokonują tego typu audytów przynajmniej raz w roku, aby sprawdzić zgodność swoich procedur z zaleceniami ustawy.